Program Kapsamı ve Süresi

Program 3 dönemden oluşmaktadır. Programda; gayrimenkul ekonomisi, finansmanı, istatistik, pazarlama, değerleme, proje etüdü, gayrimenkul hukuku, gayrimenkul mevzuatı, ilgili vergi ve muhasebe dallarında dersler yer alacaktır. Program tezli veya tezsiz yapılabilmektedir. Programın tezsiz yürütülmesi durumunda yüksek lisans öğrencisi her biri üçer kredilik 8 zorunlu ve 2 seçimlik ders ile kredisiz bitirme projesi almaktadır. Programın tezli yürütülmesi durumunda 6 zorunlu ders, 2 seçimlik ders ve kredisiz yüksek lisans tezi hazırlanmaktadır.